• 12 نماینده مازندران : ما نبودیم ! 18 اردیبهشت 1402

    12 نماینده مازندران : ما نبودیم !

    خبرنگاران در تماس تلفنی یا پیامکی با تک تک نمایندگان مجلس از آن‌ها بپرسند که آیا در دوره نمایندگی از خودروسازان خارج از نوبت خودرو دریافت کرده اند و آیا اعضای خانواده، دوستان و آشنایان را به صورت خارج از نوبت به خودروسازان معرفی کرده‌اند یا نه؟

چیزی یافت نشد !