دیار بصیر را بیشتر بشناسید

پایگاه خبری تحلیلی دیار بصیر با مجوز رسمی از هیئت نظارت بر مطبوعات در حوزه اطلاع رسانی فعالیت نموده و تلاش دارد تا بتواند گامی کوچک در حوزه اطلاع رسانی بر دارد.
شماره مجوز: 92575

دفتر مرکزی : مازندران ، فریدونکنار، جنب بهشتی3

تلفن: 09057431042
آدرس سایت:
diyarebasir.ir
آدرس ایمیل :
info@diyarebasir.ir

مدیرمسئول: سید محمد علی تقوی

سردبیر: امیرحسن رونده

معاون سردبیر: مهدی نصیری

دبیر سرویس ورزشی: مرتضی علیزاده

دبیر سرویس فرهنگی: عزت الله یوسفی

دبیر سرویس چندرسانه‌ای: سید حمیدرضا رسولی

دبیر سرویس اجتماعی: سیده عطیه حسینی

معاون دبیر سرویس اجتماعی: سحر رحیم‌پور کامی

دبیر سرویس عکس: عظیم غلامی

دبیر سرویس سیاسی:

دبیر سرویس اقتصادی:

دبیر سرویس هنری: