• داشتیم ژاپن میشدیم که یهو انقلاب شد! 27 مهر 1402

    داشتیم ژاپن میشدیم که یهو انقلاب شد!

    وضعیت نابسامان تحصیل و آموزش در زمان پهلوی به گونه‌ای بوده که نرخ بی سوادی ایران در سال 1970 از بعضی از کشورهای منطقه و حتی آفریقایی بالاتر بود.

چیزی یافت نشد !